Nauka niemieckiego

Udzielam lekcji języka niemieckiego online oraz stacjonarnie. Uczę dorosłych i dzieci.

Możliwy dojazd do ucznia na terenie Dobrzykowic, Nadolic, Krzykowa, Kamieńca Wrocławskiego, Wojnowa i Strachocina.

Oferuję lekcje na wszystkich poziomach zaawansowania, zarówno wyjaśniające zagadnienia gramatyczne jak i typowe konwersacje, podczas których przez 60 min. rozmawiamy w języku niemieckim na przygotowany wcześniej temat.

Szukasz szkoły językowej dla siebie lub swojego dziecka?

Skontaktuj się ze mną!
Kontakt

Wspólnie przełamujemy bariery

Ostatecznym celem nauki jakiegokolwiek języka obcego jest wykorzystywanie go z czasem w swobodnym porozumiewaniu się z innymi. Moim celem jest przełamywanie barier w mówieniu i rozwijanie umiejętności swobodnej komunikacji. Staram się od początku rozmawiać z uczniem jak najczęściej w języku niemieckim

Na poziomie A1, A2 gramatyka tłumaczona jest w języku polskim. Od poziomu B1 posługujemy się na lekcji już tylko i wyłącznie językiem niemieckim. Dzięki temu uczeń ma możliwość zanurzenia się w języku, co w dydaktyce nazywane jest immersją językową. W warunkach immersji proces uczenia się przebiega sprawniej i efektywniej, gdyż nie jest zaburzony ciągłym przestawianiem się z jednego języka na drugi i imituje naturalne nabywanie umiejętności mówienia.

Poruszamy ciekawe i aktualne tematy

Najchętniej uczymy się tego, co nas osobiście interesuje, dlatego w nauce wykorzystuję autentyczne materiały i ćwiczenia dostosowane tematycznie do zainteresowań uczącego się. Wprowadzam uczniów w sytuacje komunikacyjne, w których jako użytkownicy języka niemieckiego mogą się znaleźć w swoim życiu prywatnym lub zawodowym. Podczas lekcji nawiązuję często do niemieckich tradycji i zwyczajów, wzmacniając w ten sposób interkulturalne kompetencję moich uczniów.

Czerpię przy tym z mojego doświadczenia, jakie zdobyłam podczas mojego 20-letniego pobytu w Niemczech, w takich obszarach jak życie codzienne, zakupy, sprawy urzędowe, zdrowie, nauka, praca, komunikacja, prawo, rozrywka, turystyka i wiele innych.

Początek drogi wyznacza uczeń

Przed rozpoczęciem pracy przeprowadzam diagnozę językową, aby poznać poziom zaawansowania ucznia oraz powody, dla których chce się on uczyć języka. Zdefiniowanie celów i oczekiwań uczącego się pomaga w szybszym osiągnięciu pozytywnych efektów. Do każdego podchodzę elastycznie i indywidualnie.

Atmosfera sprzyjająca uczeniu się

I last but not least: dokładam wszelkich starań, aby na lekcjach panowała atmosfera sprzyjająca uczeniu się. Zależy mi, aby moi uczniowie czuli się na lekcjach bezpieczni i pewni. Błędy to nasi sprzymierzeńcy – na nich się uczymy – dlatego nie patrzę na nie jak na porażki, lecz jak na szanse. Towarzyszę moim uczniom w ich procesie nauki i wspieram ich w samodzielnym i autonomicznym odkrywaniu tajników języka niemieckiego i jego zasad gramatycznych.

Sprawdź swój poziom

Jeśli interesuje Cię, na jakim jesteś aktualnie poziomie, rozwiąż poniższe zadania, a później skontaktuj się ze mną telefonicznie, w celu przeprowadzenia krótkiej rozmowy w języku niemieckim. Po rozmowie i analizie testu będę w stanie lepiej ocenić, jak mogę Ci najefektywniej pomóc w nauce języka niemieckiego.